Skip to content →

Asioka kończy karierę hodowlaną!

Ze względu na zdiagnozowaną epilepsję idiopatyczną, Asioka (ChPL JChPL Asioka Třeštiprdlo BH-VT PT1) został wycofany z hodowli. Zostanie z nami w roli pupila i okupanta kanapy.

Wszystkie zainteresowane strony zostały poinformowane o sytuacji.

Published in News