Skip to content →

Przegląd hodowlany

28.02.2021 Tania (Feebee Gerix) pomyślnie przeszła przegląd hodowlany i została zakwalifikowana do hodowli. Sędziowała pani Małgorzata Supronowicz (PL).

Na jesień 2021 planujemy pierwszy miot ratlerów praskich w naszej hodowli. Więcej informacji w zakładce Plany hodowlane.

Published in News