Pomiń zawartość →

RODO

RODO to unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, zwane również GDPR od angielskiego określenia General Data Protection Regulation. Wchodzi w życie 25.05.2018  i dotyczy praktycznie wszystkich podmiotów, które w jakikolwiek sposób przetwarzają dane osobowe. Hodowla nie jest stricte firmą, niemniej podmiotem, który mimo że w iście minimalnym stopniu, to jednak zbiera i przetwarza niektóre Państwa dane, w celu wykonania umów, czy kontaktów z Państwem.

Kto administruje Państwa danymi osobowymi?

Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o tym, jak wykorzystywane będą Państwa dane osobowe, jest Z ZIEMI CZARNEJ FCI MAGDALENA JĘDRZEJCZYK, z siedzibą w Siewierzu, ulica Nowomiejska 2, lokal 25, zarejestrowana w FCI pod numerem 1442/2017, zwana dalej „Hodowlą”.

Jak skontaktować się z Hodowlą, żeby uzyskać więcej informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych?
Adres e-mail: z.ziemi.czarnej@gmail.com

W jaki sposób trafiły do naszej Hodowli Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas zapisów na listę oczekujących na szczenię z naszej Hodowli, umów końcowych sprzedaży szczenięcia, a także podczas wykonywania przelewów na nasze konto lub zapytań mailowych dotyczących zakupu szczenięcia, pytań dotyczących rasy czy porad dotyczących opieki, które trafiły do nas na skrzynkę email, bądź przez formularze kontaktowe na naszch platformach lub poprzez prowadzone strony na portalu Facebook, Instagram czy Youtube.

Jaki jest cel a także podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą Hodowlę?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, dlatego, że jest to niezbędne do wykonania umowy kupna sprzedaży psa. A także umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną lub telefoniczną, poprzez odpowiadanie na Państwa zapytania lub wysyłanie informacji przydatnych w opiece nad Państwa psem lub innych informacji lub też rozwiązywania problemów dotyczących opieki, pielęgnacji czy żywienia zwierzęcia. Dane osobowe służą nam także do obsługi różnych zapytań, które do nas Państwo kierujecie np. przez formularze kontaktowe.

Przetwarzamy także Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Hodowli, którym jest między innymi prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych i informacyjnych, kontaktowanie się z Państwem, m.in. w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – poprzez adres e-mail oraz telefon, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział, prowadzenie różnego typu postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w każdej chwili. Informujemy, iż będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofacie na to zgody.


Czy musicie Państwo podawać naszej Hodowli swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży: adres e-mail, telefon, imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu, nr PESEL. Potrzebujemy Państwa następujących danych, by odpowiadać na zapytania kierowane do naszej Hodowli: adres e-mail, telefon.

Jakie uprawnienia posiadacie Państwo wobec Hodowli w odniesieniu przetwarzanych przez nią danych?

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz na przechowywanie danych obligatoryjnych w celach wynikających z obowiązków prawa, np. rozliczenia skarbowo-finansowe.

Posiadacie również Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Nikomu nie udostępniamy Państwa danych osobowych. Możemy je udostępnić jedynie na żądanie organów ścigania lub na wniosek organów publicznych walczących z oszustwami i nadużyciami lub też w sytuacji, gdy to my jako Hodowla jesteśmy zmuszeni wystąpić na drogę postępowania przeciwko Państwu.

Czy Hodowla przetwarza Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie.